Święto Wojsk Specjalnych w Krakowie

29 maja w Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (COS-DKWS) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta komandosów. Do kompleksu koszarowego na krakowskich Pychowicach przybyli liczni goście na czele z przełożonym Centrum gen. broni Markiem Tomaszyckim, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecni byli również dowódcy jednostek Wojsk Specjalnych.

Gen. bryg. Jerzy Gut, Dowódca Centrum Operacji Specjalnych w swoim wystąpieniu dokonał bilansu zadań realizowanych przez COS-DKWS od maja ubiegłego roku, uwypuklając wysiłki na kierunku natowskiej certyfikacji oraz pełnionego obecnie dyżuru bojowego Sojuszniczego Komponentu Operacji Specjalnych działającego w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Przy tej okazji podziękował wszystkim, którzy wspierali te wysiłki, podkreślając, że sukces polskich Wojsk Specjalnych na arenie międzynarodowej jest również sukcesem całej naszej armii i nie byłby możliwy gdyby nie efektywne wsparcie ze strony różnych instytucji resortu ON oraz innych rodzajów wojsk.

Dowódca COS-DKWS stwierdził, że patrząc z perspektywy minionych ośmiu lat, można śmiało powiedzieć, że Wojska Specjalne wypełniły wszystkie postawione przed nimi zadania, realizując zarówno koncepcje przełożonych, jak również wizję nakreśloną w 2007 roku przez śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Gen. bryg. Jerzy Gut podkreślił, że Wojska Specjalne stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP wpisują się w ich wszystkie misje, a najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem zawsze było i jest przygotowanie się do udziału w narodowej operacji obronnej. Podkreślił, że Wojska Specjalne nie są ani lepsze, ani gorsze aniżeli pozostałe Rodzaje Sił Zbrojnych RP, są po prostu inne i dlatego ich specyfika powinna być uwzględniona. Dowódca COS-DKWS wyraził nadzieję na rychłe skonsolidowanie struktur Wojsk Specjalnych, zapowiedziane przez resort ON w ubiegłym tygodniu. Podziękował dowódcom jednostek Wojsk Specjalnych za przybycie na uroczystość oraz za to, że mimo różnych przeciwności polscy komandosi są jednością i stanowią nadal jedną rodzinę. Dowódca Centrum słowa podziękowania skierował również do włodarzy Krakowa za niezmienne wsparcie okazywane stacjonującym w ich mieście komandosom. - Wojska Specjalne to elita naszej armii. Ich żołnierze wykonują niezwykle odpowiedzialne zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny - powiedział zwracając się do uczestników uroczystości gen. broni Marek Tomaszycki. Dowódca Operacyjny RSZ podkreślił, że polscy komandosi mają bardzo wysoką markę u sojuszników, bowiem w czasie swoich zagranicznych wizyt bardzo często wysłuchiwał niezwykle pochlebnych opinii o polskich Wojskach Specjalnych. Zapewnił również o tym, że sprawa konsolidacji struktur oraz dbania o dalszy rozwój tego rodzaju sił zbrojnych jest dla niego jedną z najbardziej istotnych kwestii.

W czasie zbiórki Dowódca Operacyjny RSZ wręczył wyróżniającym się żołnierzom COS-DKWS Gwiazdy Afganistanu, złote medale za „Zasługi dla obronności kraju” oraz odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”. W imieniu ministra ON odznakę honorową i medal pamiątkowy „Kustosza tradycji, chwały i sławy oręża polskiego” z rąk gen. Tomaszyckiego otrzymał Piotr Wybraniec - dyrektor Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle oraz wielki przyjaciel naszych komandosów.

Wśród osób wyróżnionych za wspieranie i pomoc w rozwoju Wojsk Specjalnych medalem pamiątkowym Centrum Operacji Specjalnych znaleźli się: generał rez. Mieczysław Bieniek, gen. broni Marek Tomaszycki, gen. broni. Edward Gruszka, gen. dyw. Piotr Patalong, gen. dyw. rez. Roman Polko, gen. dyw. rez. Jan Kempara, gen. bryg. Cezary Podlasiński, gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski, gen. bryg. rez. Marek Olbrycht oraz senator Bogdan Klich i prof. Artur Gruszczak.

Goście mogli obejrzeć sprzęt spadochronowy przygotowany specjalnie na tę okazję przez mieszczące się w Wiśle Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych oraz wystawę odznak spadochronowych, rozpoznawczych i pamiątkowych z niezwykle bogatych zbiorów Andrzeja Kanadysa.

W Centrum zaprezentowały się również grupy rekonstrukcji historycznej: „1. Samodzielnej Kompanii Commando” ze Swarzędza oraz „Południe - Polscy Spadochroniarze Wojskowi” z Krakowa. Pokazy wspierali uczniowie klas mundurowych II LO w Chrzanowie.

Na zakończenie imprezy złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym twórcę potęgi polskich Wojsk Specjalnych - śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

Wydział Prasowy COS-DKWS
Zdjęcia: Magazyn „Ochroniarz”