O muzeum

Otwarte jako Izba Spadochroniarza 15.02.2003 r. w przeddzień 60. rocznicy lądowania w kraju ppor. Adolfa Pilcha i 62. pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu. Otwarcia w imieniu spadochronowych środowisk kombatanckich dokonali Prezes Krajowego Koła Komandosów Polskich mjr Andrzej Groele (przeszkolony na cichociemnego dowódca 3 kompanii szturmowej 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych) oraz Wiceprezes ds. kombatantów Związku Polskich Spadochroniarzy por. Tadeusz Cichoń (uczestnik operacji Market Garden).

Muzeum prezentuje gromadzone od 1978 r. zbiory jego twórcy Piotra Wybrańca. Można w nim zobaczyć historię polskiego spadochroniarstwa i działań specjalnych od czasów II RP, poprzez 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową, Cichociemnych, Grenadierów, 1 Samodzielną Kompanię Commando, 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, 1 Batalion Specjalny (Szturmowy), Batalion PARASOL, 1 Batalion Szturmowy, 6 Pomorską Dywizję Powietrzno Desantową, 48. 56. 62. Kompanie Specjalne LWP, po współczesne polskie jednostki spadochronowe, specjalne i rozpoznawcze.

Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle

15 lutego 2003 r. por. Tadeusz Cichoń z mjr Andrzejem Groele otwierają Izbę Spadochroniarza

W ekspozycji znajdują się również pamiątki związane z polskim spadochroniarstwem cywilnym i harcerstwem. Są tu odznaki, oznaki rozpoznawcze i pamiątkowe, mundury, wyposażenie, a także walory numizmatyczne i filatelistyczne. Ponadto możemy zobaczyć mundury i insygnia jednostek spadochronowych i specjalnych świata. W ekspozycji jest też część poświęcona polskiemu lotnictwu, cywilnemu, jak i wojskowemu, a w niej nie mniej unikalne, jak w części spadochronowej eksponaty. Lokalizacja muzeum w popularnej miejscowości turystycznej pozwala propagować chlubne tradycje polskiego spadochroniarstwa i lotnictwa, nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale również licznie przybywających w te strony turystów z kraju i zagranicy.